Chào mừng Quý khách đến với sukienhungthinh.com (sau đây gọi là “sự kiện Hưng Thịnh”) là một website giới thiệu sản phẩm và dịch vụ sự kiện. 

Phạm vi áp dụng điều khoản và điều kiện

Điều Khoản Và điều kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

  • Mua sản phẩm được cung cấp trên website.
  • Có nhu cầu được giao sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với chính sách giao hàng đăng tải trên Website.

Khách hàng tại điều Khoản và điều kiện này bao gồm: mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua sự kiện Hưng Thịnh và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

Xác nhận đơn đặt hàng/hợp đồng

Mọi thông tin về sản phẩm đưa ra trên Website trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của sự kiện Hưng Thịnh tới khách hàng. Các bước hình thành hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng gửi Đơn Đặt Hàng qua Hotline:0966.82.99.98 hoặc email: [email protected]

Bước 2: sự kiện Hưng Thịnh gửi xác nhận đơn đặt hàng thông qua một trong các phương thức sau:

  • Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán, … ; hoặc
  • Qua tin nhắn tới số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán, …; hoặc
  • Qua đường bưu điện gồm: Đơn đặt hàng với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán, …

Hợp đồng giữa sự kiện Hưng Thịnh và khách hàng chỉ xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm sự kiện Hưng Thịnh nhận được thanh toán đợt 1 và đơn đặt hàng/Hợp đồng có đủ dấu và chữ kí của Khách hàng.

Hủy đơn đặt hàng/hợp đồng

Khách hàng có quyền hủy đơn đặt hàng, hủy hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

  • Hủy trước khi sản phẩm được giao (không hoàn lại tiền đặt cọc):
  • Hủy sau khi sản phẩm được giao: Khách hàng chỉ được hủy hợp đồng sau khi sản phẩm được giao theo các quy định tại chính sách giao hàng tải trên Website.

Sự kiện Hưng Thịnh có quyền hủy đơn đặt hàng, huỷ hợp đồng trong một số trường hợp sau đây:

  • Khi sự kiện Hưng Thịnh phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu: Đầu cơ, gian lận 
  • Khi nhân viên giao hàng của sự kiện Hưng Thịnh không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai (2) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng;
  • Khi bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng của sự kiện Hưng Thịnh diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra bất khả kháng, sự kiện Hưng Thịnh sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho khách hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng mới. Trường hợp, khách hàng không đồng ý với đề xuất của sự kiện Hưng Thịnh có thể chủ động hủy hợp đồng hoặc sự kiện Hưng Thịnh sẽ chủ động hủy.

Trong trường hợp đơn đặt hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền khách hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị đơn đặt hàng bị hủy sẽ không được hoàn trả lại cho khách hàng.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, sự kiện Hưng Thịnh không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà khách hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ sự kiện Hưng Thịnh sang khách hàng, trừ khi do lỗi của sự kiện Hưng Thịnh gây ra.

Điều khoản chung

Sự kiện Hưng Thịnh và Khách Hàng khi mua hàng đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại điều khoản và điều kiện này. sự kiện Hưng Thịnh có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản và điều kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và không cần phải thông báo trước, khi khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với sự kiện Hưng Thịnh sau khi thay đổi điều khoản và điều kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó.

Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

Sự kiện Hưng Thịnh – Nâng tầm giá trị cuộc sống!