Chính sách và quy định chung

Trang web sukienhungthinh.com (dưới đây gọi là “sự kiện Hưng Thịnh“) là một nền tảng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, nơi mà mọi cá nhân đủ 15 tuổi trở lên và có khả năng hành vi dân sự cùng với tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm, dịch vụ trên sự kiện Hưng Thịnh có thể tham gia. Ngoài ra, mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng được chào đón tham gia.

Quyền và trách nhiệm của sự kiện Hưng Thịnh

Sự kiện Hưng Thịnh cam kết đảm bảo là một nơi giao dịch an toàn, minh bạch và công bằng cho tất cả các bên tham gia.

1. Quyền của sự kiện Hưng Thịnh

Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi tham gia giao dịch trên sự kiện Hưng Thịnh.

Sự kiện Hưng Thịnh giữ bản quyền đối với hình thức và nội dung trên nền tảng của mình theo quy định của pháp luật về bản quyền. Quyền sở hữu trí tuệ và tài sản đối với sự kiện Hưng Thịnh bao gồm, nhưng không giới hạn, giao diện, thiết kế, trình bày (layout), và hình ảnh. Bất kỳ việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout), hình ảnh, hoặc thông tin từ sự kiện Hưng Thịnh đều phải có sự đồng ý bằng văn bản từ sự kiện Hưng Thịnh trước đó.

2. Trách nhiệm của sự kiện Hưng Thịnh

 • Đăng ký sự kiện Hưng Thịnh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho khách hàng khi giao dịch trên sự kiện Hưng Thịnh.
 • Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sự kiện Hưng Thịnh được thực hiện chính xác, đầy đủ.

Quyền và trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng tham gia giao dịch trên sự Kiện Hưng Thịnh cũng có những quyền và trách nhiệm cụ thể. Dưới đây là một số điểm quan trọng.

1. Quyền của khách hàng

 • Được tự do mua sản phẩm trên sự kiện Hưng Thịnh theo quy định của Quy Chế này.
 • Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

2. Trách nhiệm của khách hàng

 • Bồi thường cho những thiệt hại mà sự kiện Hưng Thịnh phải chịu do khách hàng vi phạm quy chế này.
 • Thông báo ngay với sự kiện Hưng Thịnh theo hotline cung cấp của quy chế này khi có khiếu nại về sản phẩm trên sự kiện Hưng Thịnh.
 • Tuân thủ quy định của quy chế này và điều khoản và điều kiện giao dịch.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Địa chỉ liên lạc chính thức của sự kiện Hưng Thịnh

 • Văn phòng: Số 8, Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện: No1 M6BTT6 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
 • Kho thiết bị: Số 22/28 Ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Email: [email protected]
 • SĐT: 0966.82.99.98